VSO-afdeling  De Hoge Brug

Afdeling VSO: VSO De Hoge BrugHillegondastraat 19-25
3051 PA  Rotterdam
Telefoon: 010-4222392
Fax: 010-2859786
E-mail: admin@vsodehogebrug.nl
Website: www.vsodehogebrug.nl
Bankrekening: NL74RABO01472.17.369 t.n.v. BOOR / A.Willeboerschool SO VSO o.v.v. VSO-afdeling de Hoge Brug

Algemeen directeur : Mevr. E.M. Kuiper
Locatie directeur VSO : Dhr. J. Platteschorre

Penningmeester SO-/VSO-afdeling : Dhr. H. van Os
Bankrekeningnummer SO en VSO : NL23INGB0003280437 t.n.v. penningmeester ouderraad A.Willeboerschool