De normjaartaak

De leerkrachten en andere personeelsleden hebben te maken met een normjaartaak. Hierin is opgenomen hoeveel lesgevende, niet-lesgevende en uren voor deskundigheidsbevordering medewerkers per schooljaar moeten maken voor de school. Voor de organisatie van de school betekent dit dat we voor de leerkrachten en andere personeelsleden een rooster hebben opgesteld. Daarnaast zijn er ter bestrijding van het ziekteverzuim een verzuimplan en ter bevordering van de deskundigheid een na-, bij- en herscholingsplan opgesteld. Dit alles wordt jaarlijks met de directie besproken tijdens een van tevoren afgesproken functionerings- of taakgesprek.

Stagiaires

We bieden op school stageplekken aan  PABO studenten (opleiding voor leerkrachten) en  studenten MBO opleiding onderwijsassistent (voorheen o.a. SPW opleiding).
De stagiaires worden over de groepen verdeeld en begeleid door de groepsleerkracht.

Zieke leerkrachten

Iedere school krijgt vroeg of laat te maken met ziekte van leerkrachten. Zoals u ongetwijfeld weet zijn er geen of nauwelijks invallers te krijgen. Dat vraagt veel improvisatie van de organisatie. Op onze school werkt een hecht team en meestal lukt het ons het onderwijs door te laten gaan. Het afgelopen jaar hebben we slechts een enkele keer een groep naar huis moeten sturen, ondanks de, soms langdurige, ziekte van personeelsleden. Zijn er meerdere collega’s ziek, dan is het echter niet te vermijden een groep thuis te moeten laten. Helaas is dit nooit te voorzien en daardoor kan het zijn dat u pas de dag ervoor hierover bericht krijgt. We rekenen op uw begrip en medewerking hiervoor.