Sector SO/VSO

Op deze pagina leest u de informatie uit nieuwsbrieven binnen onze sector en een vindt u een overzicht van beantwoorde vragen, ook wel FAQ genoemd, in het kader van het Sectorplan SO/VSO. Onderan deze pagina vindt u de laatste nieuwsbrief en de FAQ als bestand.

Hier leest u informatie over passend onderwijs, vooral de wijze waarop het so/vso van Stichting Boor bezig is stappen te zetten naar het best denkbare openbaar (speciaal) onderwijs. Deze informatie is interessant voor medewerkers, ouders, mr’s en gmr’s van onze scholen.

We zijn in de sector so/vso bezig met de implementatie van de wet op het passend onderwijs. Deze wet zal afhankelijk van het onderdeel meer of minder gevolgen hebben op de volgende zaken:

a) het ‘wat’ van ons onderwijs, we bedoelen hiermee de indeling (uitstroomprofielen arbeid, dagbesteding en vervolg) en inrichting (doelgroepenbeleid),

b) het ‘hoe’, hiermee bedoelen we de werkwijze en de mindset van medewerkers op onze scholen. (cultuur)

c) de directie op de scholen. (persoonlijke effectiviteit , directiestructuur)

tot slot,

in de nieuwsbrief en ook de FAQ leest u de laatste up dates en de stand van zaken over de onderwerpen die hierboven staan beschreven. indien u vragen heeft kunt u deze gerust mailen naar passendonderwijs@stichtingboor.nl onder vermelding van uw naam en de school.

Eens per maand worden alle vragen beantwoord en worden deze in de volgende FAQ opgenomen.

Orselien Kammeron
Bovenschoolsdirecteur SO/VSO stichting Boor